Home

Miljøpuljen ApS

Miljøpuljen for spildolie

Miljøpuljen ApS - der er 100% ejet af Mineralolie Branchen - blev etableret på frivillig basis efter aftale med Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, da den offentlige tilskudsordning for indsamling, behandling og nyttiggørelse af spildolie ophørte i 2000. Miljøpuljen ApS skal sikre en fortsat udbygning og kvalitet i nyttiggørelsen af den egnede del af spildolien på den mest økonomiske måde for smøreolieforbrugende virksomheder.

Miljøpuljen ApS finansieres af et spildoliegebyr, der lægges på de produkter der genererer spildolie. Disse produkter er hovedsageligt motorolie, gearolie, hydraulikolie og maskineolie. Gebyret dækker omkostninger til transport, behandling, administration og afsætning af den behandlede spildolie til primært ny baseolie.